Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, Kan PROcare ApS kontaktes på:

 Info@procare.dk eller telefon +45 4362 6243 for vejledning.